Hvordan søke på en læreplass

Du er nå i ferd med å søke på en lærling stilling og da er det noen ting som du er nødt til å huske på. Hvordan du søker kan du se her: Hvordan søke

Følgende dokumenter må jeg legge med søknaden:
Søknadstekst
CV
Kopi av kompetansebeviser fra skole.

Følgende dokumenter kan jeg legge med søknaden:
Kopi av arbeidsattester/referanser
Kopi av aktuelle sertifikater/kompetansebeviser/diplomer

Husk at skal du søke direkte til en bedrift så ikke bruk for mye copy/paste. Det er mye bedre å skrive individuelle søknader til de forskjellige bedriftene.

 

Når du kommer til intervju så husk at du da er vurdert god nok til å bli ansatt i bedriften.
Det som bedriften nå egentlig ønsker er å få dannet seg et inntrykk av deg, om du passer inn i den aktuelle bedriften.
Da er det noen enkle tips som kan hjelpe deg gjennom intervju prosessen:
Begynn alltid med et smil og et fast håndtrykk når du hilser på de som skal intervjue deg.
Er det flere som intervjuer deg, så pass på å flytte blikket rundt på alle gjennom intervjuet.
Det er lov å være nervøs men om du forbereder deg på forhånd på hvilke spørsmål du kan få og gjør deg kjent med bedriften og faget så vil det gjøre intervjuet enklere.
Tren på intervjuer med bekjente så mye du kan.
Still relevante spørsmål.

 

Alle søknadene vil bli slettet etter hvert som stillingene blir besatt. De vil uansett bli slettet Januar påfølgende år da databasen vil bli klargjort til nye utlysninger.